Shake Shack

Restoran, Yeme-İçme, Restoran-Yeme-İçme
Shake Shack

2. Kat